Kurser & Utbildningar

En webbutbildning i arbetsmiljö skapar tydlighet på arbetsplatsen

En webbutbildning arbetsmiljö är en föreläsning om social och organisatorisk arbetsmiljö. Nya regler ställer krav på arbetsgivaren när det gäller den här typen av frågor, och begreppet handlar om hur arbetet styrs sett från individens utgångspunkt.

Vilka möjligheter har jag att påverka? När, var och hur kan jag göra det? Det handlar också om att vi är varandras arbetsmiljö när vi är på jobbet. Det handlar alltså om socialt samspel, om samarbete, och liknande saker.

Enligt nya föreskrifter ställs krav på arbetsgivaren. Dessa innebär bland annat att man ska se till att alla chefer och personalansvariga har kunskap om vad som är ohälsosam arbetsbelastning, eller vad som kan tänkas vara det. De ska också kolla på vad som är kränkande särbehandling. När det gäller ohälsosam arbetsbelastning så handlar om att kunna se när det finns en obalans mellan de resurser som finns att tillgå och de krav som ställs på personalen.

En webbutbildning i arbetsmiljö kan minska utanförskap

Kränkande behandling innebär att man behandlar någon på ett kränkande sätt, som i värsta fall kan medföra ohälsa och utanförskap på arbetsplatsen i fråga. Arbetsplatsen är alltså skyldig att se till att chefer och ansvariga har kunskap om dessa frågor och kan agera efter denna.

Kraven innebär också att de måste formuleras mål på området. Reglerande föreskrifterna reglerar områden där arbetsgivaren måste göra vissa specifika saker. När det gäller hälsosam arbetsbelastning handlar det bland annat om att det inte får finnas några frågetecken kring vad man ska göra, och när man ska göra det, vilket stöd man kan få och vilka prioriteringar som ska göras. I dessa tider är det viktigt att uppmärksamma att vi har en tendens till gränslöst arbete, och ständig nåbarhet. Det finns en potential risk att personalen utnyttjas till att arbeta för mycket, helt enkelt. En webbutbildning i arbetsmiljö hjälper både chefer och personal att få bättre grepp om området.

Kurser & Utbildningar

Gå en svetsarprövning

Jobbar du som svetsare och vill validera dina kunskaper så kan du ta en svetsarprövning. En svetsarprövning gör så att du får intyg på dina kunskaper. Ibland är det så att de kunskaper man har, de har man lärt sig genom åren genom sitt jobb. Dock kanske du inte har papper på att du kan vissa saker. Med en svetsarprövning kan du få papper och intyg som visas exakt vad du har för kunskaper inom svetsning. 

Det är idag nästan ett måste att kunna visa upp papper på det man kan. Särskilt inom svetsning. Detta på grund av ökade krav från olika myndigheter. Med Montico kan du få göra en svetsarprövning direkt på det företag du jobbar eller på deras eget center. Du får intyg på dina kunskaper direkt efter utförd svetsarprövning.

Pröva dina kunskaper inom svetsning

Kanske det är så att du har svetsat i många år, men du har inte papper på vad du faktiskt kan? Det är vad du får genom att göra en svetsarprövning. Du kan då visa upp dina kunskaper för en kontrollant, som du så att säga avlägger ett prov för. Du får öva innan provet om du behöver. När provet är utfört och godkänt, får du intyget i din hand. 

Se till att verifiera dina kunskaper med hjälp av en svetsarprövning, så kan du sedan visa upp detta intyg för de som vill se det. Montico erbjuder inte bara svetsarprövningar utan har även andra kurser, utbildningar samt mycket mer. Besök deras hemsida för att läsa mer.